tel. +48 664 496 815
Szkolimy w kategoriach: B, B+E, C, C+E, D

Dokumenty

Egzamin panstwowy – wymagane dokumenty

DLA KURSANTÓW ROZPOCZYNAJACYCH SZKOLENIE PO 19.01.2013.

Przed przystapieniem do szkolenia nalezy zlozyc, we wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania wydziale komunikacji starostwa powiatowego nastepujace dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • wyrazna, aktualna i kolorowa fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgode rodziców – jezeli jest wymagana,
 • kserokopie posiadanego prawa jazdy – jezeli posiada.

Na podstawie tych dokumentów wlasciwy organ wydajacy prawo jazdy w terminie nieprzekraczajacym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCE oraz numer identyfikujacy, z którym nalezy zglosic sie do Osrodka Szkolenia Kierowców.


DLA KURSANTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRAWO JAZDY PRZED 19.01.2013.

Warunkiem przystapienia do egzaminu panstwowego jest zlozenie w Dziale Obslugi Klienta w Wojewódzkim Osrodku Ruchu Drogowego (WORD) wymaganych dokumentów, osobiscie lub – w wyjatkowych sytuacjach – przez pelnomocnika (za pisemnym pelnomocnictwem).

Sa to nastepujace dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, karte stalego pobytu lub paszport,
 • dowód uiszczenia oplaty za egzamin,
 • jedna wyrazna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia glowy i okularów z ciemnymi szklami, ukazujaca glowe w pozycji lewego pólprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi byc równomierne oswietlenie twarzy),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
 • zaswiadczenie o ukonczeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego,
 • pisemna zgode rodziców lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby, która nie ukonczyla 18 lat, a ubiega sie o prawo jazdy kategorii A1,
 • kserokopie posiadanego prawa jazdy kategorii A1 lub B1 jezeli ubiega sie o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A lub B,
 • pelnomocnictwo, jezeli w wyjatkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu nastepuje przez pelnomocnika.

Termin egzaminu kursant ustala w chwili skladania wymaganych dokumentów w Dziale Obslugi Klienta. Mozna zmienic termin egzaminu, najpózniej do godziny 12.00 dnia poprzedzajacego egzamin, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kursant powinien uczynic to osobiscie, a w przypadkach losowych – telefonicznie. W Dziale Obslugi Klientów w WORD osoba zdajaca otrzymuje wydruk, w którym zapisane sa jej dane personalne, a takze data i godzina egzaminu, kategoria, o która sie ubiega oraz grupa, w której bedzie zdawac egzamin.