tel. +48 664 496 815
Szkolimy w kategoriach: B, B+E, C, C+E, D

Kierowcy Zawodowi

SZKOLENIA OKRESOWE

w zakresie kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

w zakresie kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E

  • Pomagamy w załatwianiu wszelkich formalności.
  • Oferujemy atrakcyjne ceny.

Kwalifikacja wstępna:
280 h: – 195 godzin części podstawowej, wspólnej dla przewozu osób i rzeczy – 85 godzin części specjalistycznej – jazda w warunkach specjalnych

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:
140 h – 130 godzin teorii – 8 godzin części praktycznej – jazda w warunkach specjalnych ( 2h na torze poślizgowym lub 1h na symulatorze)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:
70 h – 65 godzin części teoretycznej – 5 godzin części praktycznej w ruchu drogowym

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:
35 h – 32,5 godziny części teoretycznej – 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Szkolenia okresowe: 35h.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 235, poz. 1701), kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy co 5 lat.

Osoby które uzyskały prawo jazdy do 2009 r. są zobowiązane zrobić szkolenie okresowe w następującym terminie:

  1.  10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
  2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r. – D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
  3. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia 2000 r.
  4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
  6. 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.