48 664 496 815 biuro@7bieg.pl

Szkolimy w dowolnych terminach

Pomagamy w załatwianiu wszelkich formalności

Oferujemy atrakcyjne ceny

Prowadzimy szkolenia kierowców zawodowych w zakresie kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E

– Szkolenia okresowego ( 35 h )

– kwalifikacji wstępnej ( 280 h w tym : 195 godzin części podstawowej, wspólnej dla przewozu osób \rzeczy – 85 godzin części specjalistycznej – jazda w warunkach specjalnych)

-Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej ( 140 h w tym : 130 godzin teorii – 8 godzin części praktycznej – jazda w warunkach specjalnych ( 2h na torze poślizgowym lub 1h na symulatorze)

– Kwalifikacji  wstępnej uzupełniającej (70h w tym :65 godzin części teoretycznej – 5 godzin części praktycznej w ruchu drogowym)

– Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej  ( 35 h 32,5 godziny części teoretycznej – 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym)

Zmiany dla  kierowców zawodowych od 6 kwietnia 2022 r

Przed rozpoczęciem szkolenia kierowca zobowiązany jest do wyrobienia w Starostwie Powiatowym  numeru PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego)

Aby otrzymać PKZ należy do Starostwa dostarczyć:

  • aktualne badania lekarskie,
  • zdjęcie biometryczne.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 235, poz. 1701), kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy co 5 lat.

Osoby które uzyskały prawo jazdy do 2009 r. są zobowiązane zrobić szkolenie okresowe w następującym terminie:

 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.

10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r. – D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.

10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia 2000 r.

10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.

10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Zapisz się na kurs

 

 

664 496 815 

 

siodmybieg@op.pl

8 + 3 =